TP.HCM dùng nhiều cách để giảm thiểu rác thải nhựa