Hạn chế sử dụng túi nylon khó phân huỷ trong cơ sở y tế