Ống Cây uPVC Þ200 x 5,0mm

1,040,000
Ngoài ra, Upvc ø200 còn có số ly : 6.0mm….Muốn biết thêm chi tiêt liên hệ văn phòng công ty!