Ống Cây uPVC Þ140 x 4,0mm

580,000
Ngoài ra, Upvc ø140 còn có các số ly khác : 2.8mm, 3.5mm, 5.0mm….Muốn biết thêm chi tiêt liên hệ văn phòng công ty!