Ống Tưới – 10m

250,000
Ngoài ống tưới 10m còn có các loại ống tưới : 5m, 15m, 20m, 25m....Muốn biêt thêm chi tiêt liên hệ văn phòng công ty!