Ống Pu-Ống Trắng Þ6.5*10 -100m

950,000
Ngoài ra, Ống Pu trắng còn có các phi tương ứng số mét như : 2,5*4-200m, 4*6-200m, 5*8-100m, 8*12-100m, 12*16-100m….Muốn biêt thêm chi tiêt liên hệ văn phòng công ty!