Ống Hơi Vàng PVC Þ8.5 – 50m

528,000
Ngoài ra, ống hơi vàng PVC còn có loại 5m, 10m, 20m, 30m ....muốn biêt thêm chi tiêt liên hệ văn phòng!