GânXL Dày(7.0) Þ100-20m

5,190,000
Ngoài màu xanh lá, Ống Gân dày Þ100(7.0) còn có màu trắng với những số mét khác nhau : 10m, 20m.... Muốn biêt thêm chi tiêt liên hệ văn phòng công ty!