GânXD Dày Þ150 – 20m

10,920,000
Ngoài gân 150 màu xanh lá còn có loại xanh lá dày với số ly : 8.5 và 14