Gân Þ90-20m

3,490,000
Ngoài màu trắng, Ống Gân Þ90 còn có màu xanh lá và xanh dương với những số mét khác nhau : 10m, 20m,.... Muốn biêt thêm chi tiêt liên hệ văn phòng công ty!