Gân Þ80-20m

2,410,000
Ngoài màu trắng, Ống Gân Þ80 còn có màu xanh lá và xanh dương với những số mét khác nhau : 10m, 20m, 30m.... Muốn biêt thêm chi tiêt liên hệ văn phòng công ty!