Gân Þ34-20m

810,000
Ngoài màu trắng, Ống Gân Þ27 còn có màu xanh lá và xanh dương với những số mét khác nhau : 10m, 20m, 30m.... Muốn biê thêm chi tiê liên hệ văn phòng công ty!