Gân Þ27-20m

630,000
Ngoài  màu trắng, Ống Gân Þ27 còn có màu xanh lá và xanh dương với những số mét khác nhau : 10m, 20m, 30m.... Muốn biêt thêm chi tiêt liên hệ văn phòng công ty!