Gân Þ21-20m

550,000
Ngoài màu trắng, Ống Gân Þ21 còn có màu xanh lá và xanh dương với những số mét khác nhau : 10m, 20m, 30m.... Muốn biêt thêm chi tiêt liên hệ văn phòng công ty!