Gân Þ150 – 20m

7,790,000
Ngoài màu trắng, Ống Gân Þ150 còn có màu xanh lá và xanh dương với những số mét khác nhau : 10m, 20m.... Muốn biêt thêm chi tiêt liên hệ văn phòng công ty!