Gân Þ120-20m

5,560,000
Ngoài màu trắng, Ống Gân Þ120 còn có màu xanh lá và xanh dương với những số mét khác nhau : 10m, 20m.... Muốn biêt thêm chi tiêt liên hệ văn phòng công ty!