Gân Þ100-20m

3,800,000
Ngoài màu trắng, Ống Gân Þ100 còn có màu xanh lá và xanh dương với những số mét khác nhau : 10m, 20m.... Muốn biêt thêm chi tiêt liên hệ văn phòng công ty!