Dây que hàn HDPE 4-Màu trắng

335,000
Ngoài que hàn màu trắng 4 ly còn có loại 3ly, Muốn biêt thêm chi tiêt liên hệ văn phòng công ty.