Dây que hàn HDPE 4-Màu đen

335,000
Ngoài que hàn màu đen 4 ly còn có loại 3ly, Muốn biêt thêm chi tiêt liên hệ văn phòng công ty.