DÂY KHÍ

Công Dụng :
  • Dùng để gắn với phụ kiện nuôi tôm (cá) và máy tạo khí nhắm tạo oxi cho tôm(cá) thở
Đặc điểm :
  • Tiện dụng,
  • Thích hợp cho nuôi tôm, cá nước ngọt và nước mặn