Ống nhựa dẻo dùng làm đồ handmade, ống hút sữa của mẹ bỉm