• fkhnkg
  • fkhnkg
Ty giá
Thống kê truy cập
Hiện online 9
Hôm nay 270
Hôm qua 297
Tuần này 567
Tuần trước 2267
Tháng này 270
Tháng trước 8916

Chi Tiết Sản Phẩm

Phụ Kiện

Loại hàng Inside Diameter (mm)
Wall thickness
(mm)
Weight Working Pressnose (kg/m2)
Bầu giảm
 

Không
27/  
 
Không

34/
 
Không
42/
 
 
Không
49/
 
 
Không
60/
 
 
Không
80/

 
Không

90/
 
 
Không
100/
 
Không

120/
 
Không

150/  
 
Không