• fkhnkg
  • fkhnkg
Ty giá
Thống kê truy cập
Hiện online 14
Hôm nay 341
Hôm qua 213
Tuần này 934
Tuần trước 999
Tháng này 4622
Tháng trước 5486

Chi Tiết Sản Phẩm

Phụ Kiện

Loại hàng Inside Diameter (mm)
Wall thickness
(mm)
Weight Working Pressnose (kg/m2)
Bầu giảm
 

Không
27/  
 
Không

34/
 
Không
42/
 
 
Không
49/
 
 
Không
60/
 
 
Không
80/

 
Không

90/
 
 
Không
100/
 
Không

120/
 
Không

150/  
 
Không