• fkhnkg
  • fkhnkg
Ty giá
Thống kê truy cập
Hiện online 19
Hôm nay 106
Hôm qua 207
Tuần này 106
Tuần trước 2101
Tháng này 5002
Tháng trước 7109

Chi Tiết Sản Phẩm

Phụ Kiện

Loại hàng Inside Diameter (mm)
Wall thickness
(mm)
Weight Working Pressnose (kg/m2)
Bầu giảm
 

Không
27/  
 
Không

34/
 
Không
42/
 
 
Không
49/
 
 
Không
60/
 
 
Không
80/

 
Không

90/
 
 
Không
100/
 
Không

120/
 
Không

150/  
 
Không